Meetpunten Atlas oppervlaktewater Hollands Noorderkwartier

In deze atlas wordt per meetpunt een bladzijde getoond met karakteristieken van het meetpunt

Let op: in 2016 zijn alle meetpunten opnieuw bekeken om het KRW watertype vast te stellen, in een aantal gevallen is het type aangepast!