Stoffen tov MAC-MKN

Stel: in een monster zijn 1 of meer kwalijke stoffen gevonden.
Hoe verhouden de gevonden gehalten zich tov de waarden die we in het overige onderzoek in de wateren aantreffen?
Kies hieronder uit de lijst een stof (KRW prioritair resp. KRW overige relevante stoffen met een MAC-MKN norm) en je krijgt een overzicht hoe vaak en in welke mate de stof is aangetroffen.