Verzoetend Hollands Noorderkwartier

Hier worden resultaten weergegeven van het onderzoek naar het zoutgehalte (Cl) van oppervlaktewateren in het gebied van Hollands Noorderkwartier in de periode 1930-2007.

Je kunt op verschillende manieren naar de resultaten kijken. Er zijn 3 diavoorstellingen waarin de verandering van het zoutgehalte per jaar in het gebied wordt getoond. Het verschil in deze voorstellingen is de indeling in gebieden. Enerzijds worden de 56 KRW-afwateringseenheden (versie juni 2007) gebruikt, anderzijds  krijg je het gebied verdeeld in 266  deelafvoergebieden te zien. Je kunt ook kiezen voor een indeling in kilometer hokken. Tenslotte is er ook een samenvattend rapport (let op, 1 grote bladzijde met veel figuren) en een poster (A3..A0 pdf).

(het ophalen van de diavoorstelling kost enige tijd)

Er zijn ook grafieken van het verloop van het zoutgehalte per gebied.