Hnk-water.nl levert zowel een WMS service als een WFS service waarmee achtergronden, maar ook afzonderlijke kaartlagen in een gis geladen kunnen worden. De aanroepen zijn als volgt:

Voor het verkrijgen van metainformatie van de serices via de aanroep van getcapabilities:

wms
http://hnk-water.nl/cgi-bin/gis00?service=WMS&request=getcapabilities
wfs
http://hnk-water.nl/cgi-bin/gis00?service=WFS&request=getcapabilities

Een voorbeeldje van een wms kaartje:

http://hnk-water.nl/cgi-bin/gis00?service=WMS&version=1.3.0&request=getmap&layers=gaf90,mp_ik,mp_ek&width=380&height=600&srs=EPSG:28992&crs=EPSG:28992&&BBOX=99000,485000,155000,583000&format=png