selecteren en downloaden gegevens waterkwaliteit

Voor het selecteren en downloaden van gegevens moeten altijd 5 vragen beantwoord zijn:

 • van Welk gebied zijn gegevens nodig (dit scherm)
 • van Welke tijdsperiode zijn gegevens nodig (volgend scherm)
 • Welke soort gegevens zijn nodig, dus welke stoffen, of welke soortgroep. (volgend scherm)
 • In Welke vorm zijn gegevens nodig, is dat een spreadsheet. of een platte lijst (volgend scherm)
 • Waarom zijn deze gegevens nodig?, dit valt buiten de uitleg, maar het is waarschijnlijk de eerste en belangrijkste vraag die beantwoord moet worden. Stel dat je het hebt, wat ga je er mee doen? Stel dat het er niet is, wat dan?

Door een selectie op de kaart te maken en het invullen van een vervolgscherm met gegevens over tijdvak, stoffen en soort uitvoer geef je het systeem opdracht om een bestand te maken. De opdracht krijgt een volgnummer, dat wordt in een volgscherm getoond. De opdracht komt in een wachtrij en op volgorde van binnenkomst worden de opdrachten uitgevoerd. In de wachtrij kun je de status van verwerking zien, zodra de status op 'klaar' staat kun je het resultaat vanuit de wachtrij downloaden. (zeer grote opdrachten,met vele honderden meetpunten bezetten het systeem voor langere tijd)

van Welk gebied zijn gegevens nodig

Centraal staat de kaart, de selectieboxen en knoppen beeïnvloeden het uiterlijk en het gedrag van de kaart.

De kaart

Het gedrag van de kaart is vergelijkbaar met het bekende Openstreetmap.

 • Pannen of verschuiven doe je door het verslepen met de linker muisknop.
 • Zoomen kan met het scrollwieltje van de muis of met de navigatiesymbolen links boven in de kaart.
 • Kaartlagen aan/uit zetten en achtergrond kaartlaag wisselen doe je door op het + symbool (wit op een donkerblauwe achtergrond) rechts boven in de kaart te klikken. Daardoor wordt een uitklapvenster met kaartlagen zichtbaar. Niet alle kaartlagen zijn op alle zoomniveaus zichtbaar,
 • Een overzichtkaartje wordt zichtbaar door op het + symbool (wit op een donkerblauwe achtergrond) rechts onder in de kaart te klikken.
 • De coordinaten van de cursor worden links bovenin de kaart getoond in RD coordinaten. Die hebben alleen betekenis binnen Nederland.
 • Het klikgedrag van de kaart (een enkele klik van de linkermuisknop) wordt ingesteld met de selectieboxen en knoppen rond de kaart.

De knoppen/selectieboxen/verwijzingen om de kaart

 • Boven de kaart staan 3 selectieboxen en een verwijzing
  1. Met de linker selectiebox (startwaarde Meetgegevens) kan gewisseld worden tussen verschillende toepassingen met een geo-selectie. Zo kun je kiezen voor bijv. het benaderen van beschermde soorten, je verlaat dan het selecteren en downloaden van gegevens waterkwaliteit!
  2. Met de tweede selectiebox wordt het klik gedrag op de kaart aangepast. Er worden geen kaartlagen mee aan of uitgezet!
   • De startwaarde staat op Alleen navigeren, een enkele klik op de kaart heeft dan geen gevolgen.
   • De waarden Selecteer meetpunten liggend in KRW gaf90, afw. eenh. en Selecteer meetpunten liggend in KRW gaf70, deelafv. geb. zorgen er voor dat een enkele klik in de kaart tot gevolg heeft dat meetpunten liggend binnen het aangeklikte gebied worden opgevraagd en het vervolgscherm met de invulling van tijdvak, soort uitvoer en benodigde stoffen/soortgroepen wordt gestart.
   • Met de waarde Selecteer individueel meetpunt zorgt een klik op of zeer nabij een meetpunt dat het betreffende meetpunt wordt opgevraagd en hetzelfde vervolgscherm wordt opgeroepen.
  3. Met de derde selectiebox wordt het meetnet gekozen. Er worden geen kaartlagen mee aan of uitgezet! (Deze lijst zal waarschijnlijk langer worden.)
   • Alle meetpunten (ook historisch) de startwaarde, dit zijn ruim 2500 meetpunten waarvan meer dan 60% niet meer bemeten worden.
   • Meetpunten BMW, dit is het Basis Meetnet Waterkwaliteit, in gebruik sinds 2008. Het is ruim 450 meetpunten groot en het is opgebouwd uit 6 deelnetten; in 2010 zijn twee deelnetten herzien. Het meetnet wordt deels jaarlijks en deels om de drie jaar bemonsterd en geanalyseerd.
   • Meetpunten grotere wateren, deelnet BMW, jaarlijks.
   • Meetpunten waterkwaliteit algemeen, deelnet BMW, in drie delen, per deel om de drie jaar.
   • Meetpunten interne knooppunten KRW, deelnet BMW, in drie delen, per deel om de drie jaar.
   • Meetpunten externe knooppunten KRW, deelnet BMW, jaarlijks
   • Meetpunten toest.&trend KRW 2008. deelnet BMW, voor 2008 en 2009
   • Meetpunten operat. mon. KRW 2008, deelnet BMW, voor 2008 en 2009
   • Meetpunten toest.&trend KRW 2010, deelnet BMW, vanaf 2010
   • Meetpunten operat. mon. KRW 2010, deelnet BMW, vanaf 2010
  4. Naast de selectieboxen staat de verwijzing naar de wachtrij en status van downloadopdrachten. Dit is van belang wanneer je al één of meer opdrachten heb gegeven en je de gegevens nog niet hebt opgehaald.
 • Rechts (boven) de kaart staat een verwijzing naar deze uitleg.
 • Onder de kaart staan 3 knoppen. Hiermee kun je een vlak tekenen waarbinnen meetpunten geselecteerd moeten worden.
  • Teken selectievlak Aanklikken van deze knop heeft tot gevolg dat de waarde verandert in Stop selectievlak tekenen, dat de naastgelegen knoppen inactief worden en dat Het klik gedrag van de kaart verandert! Een klik heeft tot gevolg dat een hoekpunt van een vlak getekend wordt. Dubbelklik of de knop Stop selectievlak tekenen sluit het vlak en maakt de naastgelegen knoppen weer aktief.
  • Wis selectievlak, een eerder getekend selectievlak wordt gewist.
  • Vraag meetpunten binnen selectievlak, de meetpunten binnen het selectievlak worden opgevraagd; deze actie is onafhankelijk van de keuze in selectiebox twee (navigeren enz. enz.)