Uitleg

Dit zijn de bladzijden met uitleg van software buiten de wiki.

Uitleg bij ol/pm1.html (de download van meetgegevens op hnk-water.nl)

Uitleg berekening neerslag per gebied per dag mbv Thiessenpolygonen

Uitleg BMW database De structuur van de database (Basis Meetnet Waterkwaliteit) met meetpunten, meetnetten, analyseparameters en analysepakketten.

Bijwerken Ecolims en Eca met meetresultaten vanaf waterproef

Uitleg ecim het programma waarmee importbestanden voor ecolims gemaakt worden. Zowel gegevens vanaf waterproef als meetpunten en analyseparameters vanuit de BMW database.

Onderhoud meetpunten Beschrijving van de procedure voor het onderhouden van meetpunten en het synchroon houden van BMW, Ecolims en de eca spiegel database.

Onderhoud meetnetten Beschrijving van de procedure om meetnetten te tonen

Vertaallijsten van coderingen afgesproken met Waterproef naar parametercodes en parameteromschrijvingen van ecolims voor en na de aquo conversie van 2011.

Achtergronden Atlas met thematische kaarten van de waterkwaliteit.

Geo-Technisch Archief

Achtergronden genereren van ods formaat bestanden

statistieken van de webserver

WMS en WFS op hnk-water

Uitleg verspreidingskaarten

Uitleg AqMaD

Bijwerken turbo-ndff

Ontwikkeling QBWat invoerbestand

Ontsluiting studie achtergrondbelasting mbv kaartbeelden en het presenteren van detailinfo per afwateringseenheid.

Ontsluiting KRW resultaten met kaartmateriaal.

Verrijking meetpuntgegevens, klik op de kaart en je krijgt info over bodem en landgebruik rond het punt, de dichtstbij gelegen waterloop, de gemeente enz. tbv meetnetbeheer.

Achtergronden van de strijklengte bepaling, hier staat de toepassing.

Werkwijze aanmaak afwentelingsblz.?