Anno 2013 wordt voor de beoordeling en rapportage van waterkwaliteit gebruik gemaakt van het programma QBWat. Dit programma verwerkt biologische meetgegevens, met bijbehorende ondersteunende informatie tot een score die gebruikt wordt bij de uiteindelijke beoordeling voor de Europese Kaderrichtlijn Water.

QBWat gebruikt een eenvoudig invoerformaat; het zijn tekstbestanden ofwel in lijstvorm ofwel in tabel vorm. Hoewel de handleiding uitgebreid ingaat op de vereisten van het invoerbestand voor QBWat, vinden gebruikers het toch vaak bewerkelijk en lastig zo'n invoerbestand te maken.

Met de hier beschreven toepassing wordt dat speciaal voor gebruikers van AquaDesk en/of Ecolims hopelijk eenvoudiger.