Uitleg Viewer Geo Technisch Archief versie maart 2012

Centraal staat de kaart, de selectieboxen en knoppen bee´nvloeden het uiterlijk en het gedrag van de kaart.

De kaart

Het gedrag van de kaart is vergelijkbaar met het bekende Openstreetmap.

 • Pannen of verschuiven doe je door het verslepen met de linker muisknop.
 • Zoomen kan met het scrollwieltje van de muis of met de navigatiesymbolen links boven in de kaart.
 • Kaartlagen aan/uit zetten en achtergrond kaartlaag wisselen doe je door op het + symbool (wit op een donkerblauwe achtergrond) rechts boven in de kaart te klikken. Daardoor wordt een uitklapvenster met kaartlagen zichtbaar. Niet alle kaartlagen zijn op alle zoomniveaus zichtbaar,
 • Een overzichtkaartje wordt zichtbaar door op het + symbool (wit op een donkerblauwe achtergrond) rechts onder in de kaart te klikken.
 • De coordinaten van de cursor worden links bovenin de kaart getoond in RD coordinaten. Die hebben alleen betekenis binnen Nederland.
 • Het klikgedrag van de kaart (een enkele klik van de linkermuisknop) wordt ingesteld met de keuze van de kaartlaag "Dijkvakken".

Boven de kaart staan 3 knoppen. Hiermee kun je een vlak tekenen waarbinnen meetrapporten geselecteerd moeten worden.

 • Teken selectievlak Aanklikken van deze knop heeft tot gevolg dat de waarde verandert in Stop selectievlak tekenen, dat de naastgelegen knoppen inactief worden en dat Het klik gedrag van de kaart verandert! Een klik heeft tot gevolg dat een hoekpunt van een vlak getekend wordt. Dubbelklik of de knop Stop selectievlak tekenen sluit het vlak en maakt de naastgelegen knoppen weer aktief.
 • Wis selectievlak, een eerder getekend selectievlak wordt gewist.
 • Vraag meetrapporten binnen selectievlak, de meetrapporten binnen het selectievlak worden opgevraagd; Deze functie is nog niet werkend. Het proces zal in twee stappen verlopen, eerst wordt een overzicht getoond van alle geselecteerde rapporten (boringe, sonderingen, lab-rapporten, mstab-resultaten, gef-bstanden). Je krijgt dan de mogelijkheid om rapporten wel of niet in de download te betrekken. De actie downloaden zal en zipbestand met alle geselecteerde rapporten maken.

De kaartlaag dijkvakken.

Kaartlaag dijkvakken is een speciale kaartlaag. Alle metingen (soderingen, boringen, lab-proeven, mstab berekeningen) zijn geassocieerd met een dijkvak, door een dijkvak te selecteren krijg je toegang tot alle er mee geasocieerde gegevens.

Aanzetten van de kaartlaag dijkvakken heeft tot gevolg dat

 • de dijkvakken getoond worden (In rood zijn weergegeven de vakken met eindoordeel onvoldoende, met blauw de vakken met eindoordeel voldoende)
 • een enkele klik op een dijkvak zal tot gevolg hebben dat
  • het dijkvak geselecteerd wordt,
  • de kaart klein wordt,
  • een viewer zichtbaar wordt waarin de geassocieerde documenten van boringen, sonderingen, mstab berekeningen enz getoond worden.

Naast het verkleinde kaartje staan knoppen waarmee naar het volgende of het voorgaande dijkvak gesprongen kan worden. Vlak boven het (eerste) weergegeven meetrapport staan knoppen om de overige bij het dijkvak horende meetrapporten op te roepen.