De werkwijze verloopt als volgt:

 • inlezen van Laboratorium rapportagebestanden in ecolims, de rapportagebestanden komen in twee smaken:
  • de biologische bestanden zijn in ecolims xml mutatiebestandsformaat (jaarlijks geleverd via mail)
  • de chemische bestanden worden dagelijks in een tussen waterproef en HHNK afgesproken eigen rapportage formaat geleverd, die worden met het programma ecim.pyw omgezet naar het ecolims xml mutatiebestandsformaat
 • exporteren van een (ruime) selectie van ecolimsresultaten in ecolims dbf mutatiebestandsformaat
 • updaten van de eca database op de F schijf met het ecolims export dbf bestand met het programma updecb.py
 • berekenen berekende parameters (N-totaal, N-org, NH3, ZVP, Ionenratio met het programma ecarekparm.py op de F: schijf
 • uploaden van de eca database van de F: schijf naar hnk-water.nl met winscp (= kopieren in map /var/www/ecwww/data )
 • Bijwerken afgeleide producten op hnk-water.nl
  • Bijwerken statistieken van meetresultaten per meetpunt en per peilgebied, gaf90 gebied en gaf70 gebied, op hnk-water.nl in /var/www/ecwww/bin:
   • ./mkstat.sh & (Dit kost meer uren, vandaar de & zodat dit in de achtergrond verder gaat)
   • aanpassen datum in mkstatlink.sh vervolgens ./mkstatlink.sh
  • Bijwerken atlas met thematische kaarten, in map: /var/www/themka/bin, aanpassen datum in themka.py in de regel die begint met "alert=", vervolgens python themka.py. Evenzo aanpassen datum in themka_tex.py en daarna python themka_tex.py
  • In geval van biologische data het bijwerken van de Verspreidingskaarten: in map: /var/www/verka evt. aanpassen het pad in verspreidkml.py in de regel die begint met "pad=", vervolgens python verspreidkml.py. Na afloop moeten de inhouden van de selectboxen met soortnamen in de index__.html bestanden handmatig aangepast worden, de soortlijsten staan in de opt_nr.txt bestanden in het uitvoerpad.