Onderhoud Meetpunten

Het beheer en onderhoud van meetpunten gebeurd met verschillende gereedschappen in enkele stappen. Dit is nodig omdat de ligging van meetpunten onderhouden worden met een GIS, terwijl alle overige data die van belang zijn voor meetpunten (zoals meetnetten) vastgelegd worden in de BMW database. ( zie Uitleg BMW database ). Met het volledig uitvoeren van de stappen worden alle basisregistraties voorzien van gelijke informatie van meetpunten.

Het onderhouden van meetpunten gaat in de volgende stappen:

 1. Meetpunten op de juiste plek op de kaart zetten (Geometrie meetpunt vastleggen)
 2. Meetpunten koppelen aan belangrijke kenmerken via een geografische join (Kenmerken aan meetpunten koppelen). Denk daarbij aan meetpunt ligt in gemeente X, of ligt in KRW afwateringseenheid A, of landgebruik van omringend land is voor x% gebruik Z, of...
 3. Meetpunten en de geografisch gekoppelde kenmerken koppelen aan de BMW - database
 4. Meetpunt informatie van de BMW database koppelen met EcoLims
 5. Meetpunt informatie van de BMW database koppelen met de eca databese (de spiegel database tbv ontsluiting waterkwaliteit) via hnk-water.nl

Als geheugensteun en als documentatie wordt een log bijgehouden waarin deze stappen afgevinkt worden. Dit log (een excel spreadsheet log_bijwerken_meetpunten.xslx staat in de etc map van de map: bmw ( F:/BBP/11_Monitoring_Wtr_Sys/02_Wtr_Kwal/01_Wtr_Kwal/_W_/bmw ). In het spreadsheet staat een tabblad leesmij met een beschrijving van de manier van invullen.

Geometrische kenmerken beheren

Met GIS gereedschap (naar believen Arcgis, Quantum-Gis, Open Jump) worden worden de geometrische kenmerken van meetpunten vastgelegd, daarnaast worden met GIS-bewerkingen enkele geografische kenmerken berekend. Denk daarbij aan "in welke gemeente ligt een meetpunt" of "in welk KRW-GAF gebied ligt een meetpunt".

Geometrie meetpunt vastleggen

De geometrie van meetpunten is vastgelegd in een esri shape bestand: monsterpunten_water_kwal_pnt.shp. Dit bestand is te vinden in map: G:\01_Componenten\01_Beheer\03_Objectdata_HHNK\01_Watersysteem\02_Kwaliteit\mon_kwal\mpn Meetpunten worden handmatig toegevoegd en op de juiste plaats gezet. Veel van de attribuutwaarden in de meetpuntenshape spelen anno 2011 geen rol meer, die attributen mogen leeg blijven.

Dit zijn de attributen die gevuld moeten worden:

 • een unieke meetpuntcode veld L_KODE_WS
 • binnen het gis uniek een uniek volgnummer in veld L_NR_INT,
 • Een (liefst korte, ca. 50 tekens) beschrijving in het veld NAAM_GIS
 • de datum van wijziging in veld DATUM_WIJZ

LET OP, voordat je een meetpunt verwijderd moet je zeker weten dat er geen metingen zijn!!

Kenmerken aan meetpunten koppelen

Met het GIS gereedschap wordt een (spatial) join gelegd tussen het meetpunten shape en vlakken shapes. De resultante van deze bewerking is een nieuwe shape van meetpunten waaraan attribuutwaarden van het vlak waar een meetpunt binnen ligt zijn vastgeknoopt aan het meetpunt.

Uiteindelijk moet in de gemaakte shape velden staan staan met meetpuntcode (L_KODE_WS) en vlakidentificatie (GAFIDENT of CBSCODE.of ...). De gemaakte shapes worden opgeslagen in de geoloc map : G:\01_Componenten\01_Beheer\03_Objectdata_HHNK\01_Watersysteem\02_Kwaliteit\mon_kwal\mpn\geoloc\

De volgende joins zijn van belang:

 • meetpunten met gaf90: uitvoer: mp_gaf90.shp : gaf90 staat hier G:/01_Componenten/02_Projecten/KRW/KRW_GAF_Afvoereenheden/Data/GAF90_12_2007.shp
 • meetpunten met gaf70: uitvoer: mp_gaf70.shp : gaf 70 staat hier G:/01_Componenten/02_Projecten/KRW/KRW_GAF_Afvoereenheden/Data/GAF70_12_2007_Basis.shp
 • meetpunten met gemeentegrenzen 2011: uitvoer: mp_gem.shp: gemeenten layer staat hier: \\srv57d1\geo_info\01_Componenten\01_Beheer\04_Kaartlagen\00_Basisregistraties_en_Referentiedata\05_Administratieve_eenheden\REF_GEMEENTEN_HHNK.lyr; In deze layer is een blob-veld opgenomen, dit verhindert de gebruikelijke manier van joinen in arcgis (rechtsklik op de layer enz.); bovendien kunnen Quantum-Gis en Open_Jump niet rechtstreeks overweg met SDE-lagen. Daarom is in december 2011 een export gemaakt naar: F:/BBP/11_Monitoring_Wtr_Sys/02_Wtr_Kwal/01_Wtr_Kwal/_W_/bmw/gis/gemeente_2011.shp

De manier van joinen is een beetje afhankelijk van het gebruikte gereedschap, het is noodzakelijk dat records die niet matchen behouden blijven!! In de vervolg-scripts worden die gekoppeld aan het hele beheergebied ipv een specifiek gaf-gebied of gemeente.

 • ArcGis: gebruik de Toolbox->Analysis_tools->Spatial_Join
 • Quantum GIS: Vector->Data_Management_Gereedschappen->Join_attributen_op_basis_van_plaats
 • Open_Jump: Tools->Analysis->Two_Layers->Join_Attributes_Spatially

Updaten BMW database met meetpunten

Voor het koppelen van de gegevens die met GIS gereedschap onderhouden worden aan de BMW database worden twee python scripts gebruikt. Deze scripts staan in de map bin van de BMW map ( F:/BBP/11_Monitoring_Wtr_Sys/02_Wtr_Kwal/01_Wtr_Kwal/_W_/bmw ), ze worden gestart met de IDE omgeving van python (Idle van python versie 2.6). Achtereenvolgens worden gestart:

 1. upd_bmw_gis_loc.py voor het koppelen van de meetpunt gegevens
 2. upd_bmw_gis_geoloc.py voor het koppelen van de met geografische joins gekoppelde kenmerken.

Zo nodig worden de bestandsnamen en paden in de scripts even aangepast.

Updaten Ecolims met meetpunten

Met het programma ecim.pyw in de inc map van map: F:/BBP/11_Monitoring_Wtr_Sys/02_Wtr_Kwal/01_Wtr_Kwal/_W_/ecolims/ecim , starten door dubbeklik in de verkenner. Met het menu-onderdeel Conversie en dan Locatie Import word een import bestand gemaakt voor ecolims, in de tmp map: locimp.dbf. Dit bestand kan geimporteerd worden in ecolims.

Updaten eca database met meetpunten

Dit gaat automatisch bij het updaten van eca met metingen uit de Ecolims database, er is dus geen aparte actie voor nodig! De meetpunt informatie wordt in dit updateproces uit de BMW database gehaald.