Onderhoud meetnetten

  1. Werk de bmw database bij, de tabellen net en locnet, noteer de gekozen waarde voor de kleur (C)
  2. bmw.db uploaden naar /var/www/ecwww/data
  3. werk het python script mklocatie2.py in /var/www/ecwww/bin bij zodat het nieuwe net een plekje krijgt in de locatie2 shape ( in de loop de list uitbreiden, if statement uitbreiden, veld uitbreiden (max 10 tekens, hoofdletters) noteer de veldnaam (A) en het record statement uitbreiden; run het scriptje)
  4. werk bij /var/www/ol/pm1.html: voeg nieuw net toe aan select k2, noteer de value van het nieuwe net (B)
  5. werk bij het mp0.map bestand in /var/www/ol/ms/map; voeg een blok voor de reeks meetpunten, gebruik voor de NAME de waarde B, voor het FILTERITEM waarde A en voor de COLOR de waarde voor de kleur (C let op voorafgegaan door # en het geheel tussen dubbel quote).
  6. werk bij het mp3.map bestand in /var/www/ol/ms/map; (tbv de grafieken); voeg blok voor de reeks meetpunten, NAME de waarde B, FILTERITEM de waarde A, COLOR wordt in feite niet gebruikt.