Home

Zoutgehalte van boezem- en polderwater in Noord-Holland door mevr. N. L. Wibaut-Isebree Moens; Verslagen en Mededeelingen No. 40 van: Commissie voor het botanisch onderzoek van de Zuiderzee en omgeving.

Regionale studie 16 door het ICW in 1982, naar KWANTITEIT EN KWALITEIT VAN GROND - EN OPPERVLAKTEWATER IN NOORD-HOLLAND BENOORDEN HET IJ

In de periode 2010 - 2014 is een uitgebreide studie gedaan naar de achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze studie is uitgevoerd door Alterra. In het gebied van de Wieringermeer is de eerste studie verricht, in deze studie is de methode ontwikkeld.

Bekijk pdf rapportOmschrijving
Pilot studie Alterra nr 2199E.M.P.M. van Boekel en H.T.L. Massop; Achtergrondconcentraties waterlichamen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en stoffenbalansen voor de Wieringermeer; gepubliceerd: 03 Oct 2011; 102 pp.

Vervolgens is de methode in verbeterde vorm toegepast op in totaal 42 gebieden. Hier is het hoofdrapport.

Alle rapporten hebben een titel als: Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK. Deelrapport X: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriŽntenbalansen voor Naam van het deelgebied
De auteurs zijn: Boekel, E.M.P.M. van, J. Roelsma, H.T.L. Massop, H.M. Mulder, P.C. Jansen, L.V. Renaud & R.F.A. Hendriks

Dit is de lijst met rapporten:

 1. de Beemster
 2. de Schermer Noord
 3. de Schermer Zuid
 4. de Purmer
 5. de Wijdewormer
 6. Heerhugowaard
 7. Hargerpolder
 8. de Gemeenschappelijke Polders
 9. Waal en Burg en het Noorden
 10. Eijerland
 11. polder Drieban
 12. Wormer- en Jisperveld
 13. de Zeevang
 14. Vier Noorder Koggen (hoog)
 15. Waterland
 16. het Twiske
 17. Eilandspolder
 18. Oosterpolder
 19. Geestmerambacht
 20. Grootslag
 21. Oosterdel
 22. polder Ursem
 23. Westerkogge
 24. Vier Noorder Koggen (laag)
 25. Anna Paulownapolder (hoog)
 26. Anna Paulownapolder (laag)
 27. Krommenieer Woudpolder
 28. Polder Assendelft
 29. Polder Westzaan
 30. Wieringerwaard
 31. Schagerkogge
 32. Wieringen
 33. Wieringermeer Oost
 34. Wieringermeer West
 35. Castricummerpolder
 36. Groot Limmerpolder
 37. Bergermeer
 38. Egmondermeer
 39. Sammerspolder
 40. Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder
 41. Verenigde polders
 42. Oosterzijpolder