• maart 2015, rapportages van de studie naar de achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor alle deelgebieden zijn nu beschikbaar.
 • maart 2015, De besturingssoftware van de server is opgewaardeerd naar Ubuntu 14.04, pmwiki is opgewaardeerd naar versie 2.2.72
 • november 2014, Strijklengte van een meer berekenen tbv PC-Lake.
 • november 2014, Demo van webservice die achtergrond info voor een nieuw meetpunt levert.
 • november 2014, Bladzijde met gereedschappen aangemaakt.
 • oktober 2014, biologische soortgroepen (planten, macrofauna, fytoplankton, diatomeeën) downloadbaar gemaakt in meetgegevens ophalen
 • oktober 2014, meetnetten gewasbeschermingsmiddelen en natuurvriendelijke oevers toegevoegd aan meetgegevens ophalen.
 • september 2014, ontwikkelversie presentatie krw resultaten toegevoegd.
 • juli 2014, voorlopige resultaten studie achtergrondbelasting via kaarten beschikbaar.
 • juli 2014, versie 1 Database monitoringgegevens zwakke schakels gemaakt.
 • april 2014, xml2GFEWS tool gemaakt waarmee Delft-FEWS xml config kan worden omgezet naar Groovyfews config
 • april 2014, rapportages van de studie naar de achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor
 • maart 2014, de kaarten met veranderingen in stofgehaltes in krwgebieden zijn beschikbaar.
 • februari 2014, turbo-ndff bijgewerkt tot en met decembar 2013.
 • januari 2014, de lijst met stoffen is uitgebreid met gebruiksdoelen en verwijzingen
 • december 2013, het Geografisch overzicht met projecten ivm flora- en fauna wet is toegevoegd.
 • oktober 2013, de Google kaarten werken weer (20131030)
 • oktober 2013, Google heeft de aansturing voor het gebruik van zijn kaarten gewijzigd. De google kaarten zijn momenteel even niet goed te gebruiken. Over enkele dagen kan dit weer. (20131029)
 • oktober 2013, er is een nieuwe optie met thematische kaarten met meetpunten. Klik op een meetpunt voor een mogelijkheid om het verloop van stof x in de tijd te zien of data te downloaden.
 • september 2013, kaartbeelden op basis van peilgebieden op Texel toegevoegd aan atlas met thematische kaarten van de waterkwaliteit.
 • september 2013, foutje hersteld in weergave van statistieken, het oppervlakte van een gebied is weergegeven in m2 en niet in ha.
 • september 2013, kaartbeelden op basis van peilgebieden toegevoegd aan de atlas met thematische kaarten van de waterkwaliteit.
 • augustus 2013, het onderdeel geografisch selecteren en downloaden meetgegevens is aangepast, het onderdeel statistiek is uitgebreid.
 • augustus 2013, een atlas met thematische kaarten van de waterkwaliteit toegevoegd
 • augustus 2013, de uitwerking van het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in het hoofdscherm toegevoegd.
 • februari 2013, het besturingssyteem en de hulpprogrammatuur van de website is vernieuwd (ubuntu 12.4)
 • februari 2013, neerslag per zelf opgegeven periode beschikbaar.
 • januari 2013, rapportage gewasbeschermingsmiddelen 2012 beschikbaar en op de hhnk website
 • januari 2013, historische gemaalgegevens van "de Waterlanden" en "het Lange Rond" toegevoegd op deze bladzijde (in nieuw tabblad/window).
 • december 2012, levertijden waterproef zijn nu zichtbaar vanaf het hhnk netwerk op deze bladzijde (in nieuw tabblad/window).
 • november 2012, historische kwantiteitgegevens toegevoegd (boezembalansen, gemalen de Waterlanden)
 • november 2012, turbo-ndff bijgewerkt tot augustus 2012
 • augustus 2012, AqMaD invoerbestanden en berekeningen beschikbaar
 • augustus 2012, Stoffen gekoppeld aan normen via RIVM beschikbaar
 • augustus 2012, WMS/WFS service beschikbaar.
 • augustus 2012, verspreidingskaarten van soorten beschikbaar.
 • juli 2012, download neerslaggegevens en uitleg berekening beschikbaar.
 • mei 2012, een vierde versie met de demo dijkenviewer.
 • april 2012, een derde versie met de demo dijkenviewer.
 • maart 2012, een tweede versie van info toetsingen waterkeringen hernoemd naar ontsluiting Geo Technisch Archief en een korte uitleg van de kaart.
 • februari 2012, rapporten toegevoegd. Binnenkort (eind februari begin maart 2012) komen er enkele aanpassingen aan de interface voor het bevragen van meetresultaten. In de achterliggende database zijn enkele wijzigingen in de structuur aangebracht en de codering van analyses is in lijn gebracht met de Aquo standaard.
 • oktober 2011, prototype mobiele info van toetsing van waterkeringen toegevoegd, test en Rapporten
 • september 2011, openlayers naar versie 2.11
 • september 2011, rapportages waterkwaliteit toegevoegd
 • september 2011, grafiekenoptie toegevoegd aan geografisch selecteren van gegevens waterkwaliteit

Nieuws

 • mei 2018, Thematische kaarten aangepast (figuur met aantallen metingen per periode toegevoegd).
 • november 2017, Meetnetten aangepast, meetnetten opgenomen in download meetpunten
 • maart 2017, Imwa meetwaarden gereedschap toegevoegd in de rubriek Gereedschappen
 • maart 2017, Meetpunten atlas bijgewerkt (Watertypen versie 2016 toegevoegd)
 • december 2016, Stoffen tov MAC-MKN, hoe vaak zijn stoffen gemeten, hoe vaak en hoeveel boven de MAC-waarde enz.
 • september 2016, Directe download meetresultaten als GeoJson of CSV toegevoegd in de rubriek Gereedschappen.
 • januari 2016, Bladzijde KRW geeft toegang tot diverse KRW rapportages en factsheets
 • december 2015, Demo voor een Dataportaal HPZ en demo voor Dijkprofielen gemaakt.
 • oktober 2015, Het hoofdrapport van de studie naar de achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor is toegevoegd.
 • september 2015, Thematische kaarten aangepast (nieuwe achtergrond toegevoegd voor betere leesbaarheid, start nu op met de periode 2010-2014 met kleurschema rood) De schalen zijn aangepast zodat meer details zichtbaar worden.
 • september 2015, Statistiek per gebied heeft nu ook data van zwevend stof.
 • september 2015, Meetpunten atlas, kies een meetpunt en er komt een bladzijde met luchtfoto's, foto's, chloride en sulfaatgehaltes, huidig KRW type en overige achtergrondinfo.
 • mei 2015, Signalen Datawatt voor 2011, een bladzijde om historische reeksen meetdata van gemalen die geregistreerd zijn met de oude datawatt / tmx apparatuur op te halen.
 • Oudernieuws