Dit zijn verschillende databases met historische kwantiteitgegevens.

De electronische bewaking en aansturing van gemalen met de opslag van alle meetgegevens van de gemalen van de voormalige waterschappen 'Het Lange Rond' en 'de Waterlanden' zijn, vlak voor de grote fusie in 2003 (totaal 6 organisaties) tot HHNK, samengevoegd. Dat was betrekkelijk eenvoudig mogelijk omdat gebruik gemaakt werd van een fabrikaat apparatuur. Vervolgens is deze cluster geintegreerd met de gemalen van de overige waterschappen. Dit was een ingewikkeld proces in meer stappen. De historische meetgegevens van het cluster gemalen van 'het Lange Rond' en 'de Waterlanden' zijn daarbij niet opgenomen in de huidige database met kwantiteitgegevens (de TMX database tbv beheer van objecten en dus ook niet in FEWS, de database voor opslag van kwantiteitsdata voor de lange termijn). Met de medewerking van de heren P. Schuit en R. Steinvoorte is in december 2012 de database met historische meetgegevens ontsloten en zijn de start- stoptijden van alle bemeten pompen vastgesteld.

U kunt hier per gemaal de verpompte waterhoeveelheden per dag vinden.

Naast de verpompte waterhoeveelheden is vaak ook behoefte aan gemeten waterstanden. Ook die werden geregistreerd in de databases van de systemen van 'Het Lange Rond' en 'de Waterlanden'.

Alle signalen uit de databases zijn op te halen als gezipped csv bestand. Er is ook een toelichting Datawatt met enige uitleg en achtergrondinformatie.

Nieuws

 • mei 2018, Thematische kaarten aangepast (figuur met aantallen metingen per periode toegevoegd).
 • november 2017, Meetnetten aangepast, meetnetten opgenomen in download meetpunten
 • maart 2017, Imwa meetwaarden gereedschap toegevoegd in de rubriek Gereedschappen
 • maart 2017, Meetpunten atlas bijgewerkt (Watertypen versie 2016 toegevoegd)
 • december 2016, Stoffen tov MAC-MKN, hoe vaak zijn stoffen gemeten, hoe vaak en hoeveel boven de MAC-waarde enz.
 • september 2016, Directe download meetresultaten als GeoJson of CSV toegevoegd in de rubriek Gereedschappen.
 • januari 2016, Bladzijde KRW geeft toegang tot diverse KRW rapportages en factsheets
 • december 2015, Demo voor een Dataportaal HPZ en demo voor Dijkprofielen gemaakt.
 • oktober 2015, Het hoofdrapport van de studie naar de achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor is toegevoegd.
 • september 2015, Thematische kaarten aangepast (nieuwe achtergrond toegevoegd voor betere leesbaarheid, start nu op met de periode 2010-2014 met kleurschema rood) De schalen zijn aangepast zodat meer details zichtbaar worden.
 • september 2015, Statistiek per gebied heeft nu ook data van zwevend stof.
 • september 2015, Meetpunten atlas, kies een meetpunt en er komt een bladzijde met luchtfoto's, foto's, chloride en sulfaatgehaltes, huidig KRW type en overige achtergrondinfo.
 • mei 2015, Signalen Datawatt voor 2011, een bladzijde om historische reeksen meetdata van gemalen die geregistreerd zijn met de oude datawatt / tmx apparatuur op te halen.
 • Oudernieuws