Main.HomePage Geschiedenis

Verberg kleine aanpassingen - Toon wijzigingen in resultaat - Annuleer

Regel 15 aangepast
* %newwin% [[ achtergrond/normen | '''Stoffen''']] met gebruiksdoel, verwijzing op het internet en waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden, [[ http://hnk-water.nl/grens/ | stoffen tov MAC-MKN ]].
naar:
* %newwin% [[ achtergrond/normen | '''Stoffen''']] met gebruiksdoel, verwijzing op het internet en waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden, [[ http://hnk-water.nl/grens/ | '''stoffen tov MAC-MKN''' ]].
Regel 15 aangepast
* %newwin% [[ achtergrond/normen | '''Stoffen''']] met gebruiksdoel, verwijzing op het internet en waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden
naar:
* %newwin% [[ achtergrond/normen | '''Stoffen''']] met gebruiksdoel, verwijzing op het internet en waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden, [[ http://hnk-water.nl/grens/ | stoffen tov MAC-MKN ]].
Regel 18 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | '''Beschermde soorten (Flora- Fauna wet,''']] Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied (ivm de flora- en fauna wetgeving)
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | '''Beschermde soorten (Flora- Fauna wet),''']] Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied (ivm de flora- en fauna wetgeving)
Regel 3 aangepast
(:keywords waterkwaliteit, krw, hhnk, noord-holland, ecologie, bestrijdingsmiddelen, aquo,  knmi, neerslag, eutrofie, gewasbeschermingsmiddelen, bollenteelt, verzilting, verzoeting, schoon water, qbwat, stoffen, waterbeheer, ecolims, ebeosys, aquadesk, openlayers, openstreetmap, open source, python, php, pmwiki :)
naar:
(:keywords waterkwaliteit, krw, hhnk, noord-holland, ecologie, bestrijdingsmiddelen, hoogheemraadschap, hhnk, aquo,  knmi, neerslag, eutrofie, gewasbeschermingsmiddelen, bollenteelt, verzilting, verzoeting, schoon water, qbwat, stoffen, waterbeheer, ecolims, ebeosys, aquadesk, openlayers, openstreetmap, open source, python, php, pmwiki :)
Nieuwe regels 20-21

* %newwin% [[ krw | '''KRW,''' ]] | De Kader Richtlijn Water is bepalend voor de monitoringsinspanning van het hoogheemraadschap.
Regels 29-30 verwijderd

* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/Uitleg/WmsWfs0 | WMS en WFS service ]]
Regels 16-17 aangepast
* %newwin% [[ achtergrond/aqmad | '''AqMad''']] (Aquatische Macrofyten Diagnose) invoerbestanden voor het officiẽle programma en vervangende berekeningen maken
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | '''Verspreidingskaarten,''']] verspreidingskaarten van soorten (planten, macrofauna, diatomeeẽn, fytoplankton).
naar:
* %newwin% [[ achtergrond/aqmad | '''AqMad''']] (Aquatische Macrofyten Diagnose) invoerbestanden voor het officiële programma en vervangende berekeningen maken
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | '''Verspreidingskaarten,''']] verspreidingskaarten van soorten (planten, macrofauna, diatomeeën, fytoplankton).
Nieuwe regels 28-29

* %newwin% [[ gereedschap | '''Gereedschappen''' ]] (verschillende gereedschappen)
Regels 16-17 aangepast
* %newwin% [[ achtergrond/aqmad | '''AqMad''']] invoerbestanden en berekeningen maken
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | '''Verspreidingskaarten,''']] verspreidingskaarten van soorten
.
naar:
* %newwin% [[ achtergrond/aqmad | '''AqMad''']] (Aquatische Macrofyten Diagnose) invoerbestanden voor het officiẽle programma en vervangende berekeningen maken
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | '''Verspreidingskaarten,''']] verspreidingskaarten van soorten (planten, macrofauna, diatomeeẽn, fytoplankton)
.
Regels 4-5 aangepast
Welkom op de website met onderzoekgegevens van het hoogheemraadschap HHNK
naar:
Welkom op de website met onderzoekgegevens van het hoogheemraadschap HHNK. Het hoofdonderwerp van deze site is waterkwaliteit.
Regel 2 aangepast
(:description Onderzoekgegevens naar waterkwaliteit van het hoogheemraadschap hhnk, direct downloadbare meetgegevens in open-document spreadsheet formaat, statistieken per KRW gebied, thematische kaarten per stof en KRW gebied, thematische kaarten per stof per meetpunt, waterhoeveelheden, neerslaggegevens van het KNMI, verspreidingskaarten van macrofauna, waterplanten, diatomeeen, fytoplankton. Er wordt gebruik gemaakt van open source software als python, php, sqlite, open-layers.  :)
naar:
(:description Onderzoekgegevens naar waterkwaliteit van het hoogheemraadschap hhnk, direct downloadbare meetgegevens in open-document spreadsheet formaat, statistieken per KRW gebied, thematische kaarten per stof en KRW gebied, thematische kaarten per stof per meetpunt, waterhoeveelheden, neerslaggegevens van het KNMI, verspreidingskaarten van macrofauna, waterplanten, diatomeeen, fytoplankton. Er wordt gebruik gemaakt van open source software als python, php, sqlite, open-layers, openstreetmap.  :)
Regel 2 aangepast
(:description Onderzoekgegevens naar waterkwaliteit van hhnk, direct downloadbare meetgegevens, statistieken per KRW gebied, thematische kaarten per stof en KRW gebied, thematische kaarten per stof per meetpunt, waterhoeveelheden, neerslaggegevens van het KNMI, verspreidingskaarten van macrofauna, waterplanten, diatomeeen, fytoplankton.  :)
naar:
(:description Onderzoekgegevens naar waterkwaliteit van het hoogheemraadschap hhnk, direct downloadbare meetgegevens in open-document spreadsheet formaat, statistieken per KRW gebied, thematische kaarten per stof en KRW gebied, thematische kaarten per stof per meetpunt, waterhoeveelheden, neerslaggegevens van het KNMI, verspreidingskaarten van macrofauna, waterplanten, diatomeeen, fytoplankton. Er wordt gebruik gemaakt van open source software als python, php, sqlite, open-layers.  :)
Regel 2 aangepast
(:description De website met onderzoekgegevens naar waterkwaliteit van hhnk  :)
naar:
(:description Onderzoekgegevens naar waterkwaliteit van hhnk, direct downloadbare meetgegevens, statistieken per KRW gebied, thematische kaarten per stof en KRW gebied, thematische kaarten per stof per meetpunt, waterhoeveelheden, neerslaggegevens van het KNMI, verspreidingskaarten van macrofauna, waterplanten, diatomeeen, fytoplankton.  :)
Regel 22 aangepast
* [[ rapporten | '''Rapporten''']] Waterkwaliteit BMW 1995 - 2007, Onderhoud en Beheerplannen, Achtergrondrapporten.
naar:
* [[ rapporten | '''Rapporten''']] Waterkwaliteit; Basis Meetnet Waterkwaliteit (BMW) 1995 - 2007, Onderhoud en Beheerplannen, Achtergrondrapporten.
Regel 3 aangepast
(:keywords waterkwaliteit, krw, hhnk, noord-holland, ecologie, bestrijdingsmiddelen, aquo,  knmi, neerslag, eutrofie, gewasbeschermingsmiddelen, bollenteelt, verzilting, verzoeting, schoon water, qbwat, stoffen, waterbeheer, ecolims, ebeosys, aquadesk :)
naar:
(:keywords waterkwaliteit, krw, hhnk, noord-holland, ecologie, bestrijdingsmiddelen, aquo,  knmi, neerslag, eutrofie, gewasbeschermingsmiddelen, bollenteelt, verzilting, verzoeting, schoon water, qbwat, stoffen, waterbeheer, ecolims, ebeosys, aquadesk, openlayers, openstreetmap, open source, python, php, pmwiki :)
Regels 2-3 aangepast
(:description De website met onderzoekgegevens van hhnk  :)
(:keywords waterkwaliteit, krw, hhnk, noord-holland, ecologie, bestrijdingsmiddelen, aquo-kit,  knmi, neerslag, eutrofie, gewasbeschermingsmiddelen, bollenteelt, verzilting, verzoeting, schoon water, qbwat, stoffen, waterbeheer :)
naar:
(:description De website met onderzoekgegevens naar waterkwaliteit van hhnk  :)
(:keywords waterkwaliteit, krw, hhnk, noord-holland, ecologie, bestrijdingsmiddelen, aquo,  knmi, neerslag, eutrofie, gewasbeschermingsmiddelen, bollenteelt, verzilting, verzoeting, schoon water, qbwat, stoffen, waterbeheer, ecolims, ebeosys, aquadesk :)
Nieuwe regels 2-3
(:description De website met onderzoekgegevens van hhnk  :)
(:keywords waterkwaliteit, krw, hhnk, noord-holland, ecologie, bestrijdingsmiddelen, aquo-kit,  knmi, neerslag, eutrofie, gewasbeschermingsmiddelen, bollenteelt, verzilting, verzoeting, schoon water, qbwat, stoffen, waterbeheer :)
Nieuwe regel 10
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm9.html | '''Veranderings kaarten interactief,''']] kaarten waarin veranderingen in de gevonden gehaltes in krw afwateringseenheden getoond worden.
Regels 6-23 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm1.html | Meetgegevens,]] het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | Statistiek per gebied,]] Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm7.html | Thematische kaarten interactief,]] thematische kaarten met meetpunten van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/themka/ | Atlas,]] met thematische kaarten van de kwaliteit van oppervlaktewateren per gebied
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/gbm/ | Gewasbeschermingsmiddelen,]] de uitwerking van het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen
* %newwin% [[ achtergrond/normen | Stoffen ]] met gebruiksdoel, verwijzing op het internet en waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden
* %newwin% [[ achtergrond/aqmad | AqMad ]] invoerbestanden en berekeningen maken
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | Verspreidingskaarten,]] verspreidingskaarten van soorten.
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | Beschermde soorten (Flora- Fauna wet,]] Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied (ivm de flora- en fauna wetgeving)
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ffw/ | Projecten Flora- en Fauna wetgeving.]] Geografische overzicht van projecten, detail informatie is alleen binnen het hhnk netwerk bereikbaar.

* [[vb/ | Verzoetend Noorderkwartier]] het verloop van het zoutgehalte in het oppervlaktewater van Noorderkwartier in de jaren 1930 - 2007.

* [[ rapporten | Rapporten ]] Waterkwaliteit BMW 1995 - 2007, Onderhoud en Beheerplannen, Achtergrondrapporten.

* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied ]] ( [[ http://hnk-water.nl/Uitleg/Ns00 | uitleg berekening]] )

* %newwin% [[ kwantiteit | Kwantiteitgegevens ]] Historische kwantiteitgegevens
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm1.html | '''Meetgegevens,''']] het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | '''Statistiek per gebied,''']] Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm7.html | '''Thematische kaarten interactief,''']] thematische kaarten met meetpunten van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/themka/ | '''Atlas,''']] met thematische kaarten van de kwaliteit van oppervlaktewateren per gebied
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/gbm/ | '''Gewasbeschermingsmiddelen,''']] de uitwerking van het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen
* %newwin% [[ achtergrond/normen | '''Stoffen''']] met gebruiksdoel, verwijzing op het internet en waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden
* %newwin% [[ achtergrond/aqmad | '''AqMad''']] invoerbestanden en berekeningen maken
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | '''Verspreidingskaarten,''']] verspreidingskaarten van soorten.
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | '''Beschermde soorten (Flora- Fauna wet,''']] Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied (ivm de flora- en fauna wetgeving)
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ffw/ | '''Projecten Flora- en Fauna wetgeving.''']] Geografische overzicht van projecten, detail informatie is alleen binnen het hhnk netwerk bereikbaar.

* [[vb/ | '''Verzoetend Noorderkwartier''']] het verloop van het zoutgehalte in het oppervlaktewater van Noorderkwartier in de jaren 1930 - 2007.

* [[ rapporten | '''Rapporten''']] Waterkwaliteit BMW 1995 - 2007, Onderhoud en Beheerplannen, Achtergrondrapporten.

* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | '''Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied''']] ( [[ http://hnk-water.nl/Uitleg/Ns00 | uitleg berekening]] )

* %newwin% [[ kwantiteit | '''Kwantiteitgegevens,''']] Historische kwantiteitgegevens
Regels 6-10 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm1.html | Het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[
http://hnk-water.nl/ol/pm7.html | Thematische kaarten (met meetpunten) van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[
http://hnk-water.nl/themka/ | Atlas met thematische kaarten van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
*
%newwin% [[ http://hnk-water.nl/gbm/ | De uitwerking van het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen ]]
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm1.html | Meetgegevens,]] het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | Statistiek per gebied,]] Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[
http://hnk-water.nl/ol/pm7.html | Thematische kaarten interactief,]] thematische kaarten met meetpunten van de kwaliteit van oppervlaktewateren
* %newwin% [[
http://hnk-water.nl/themka/ | Atlas,]] met thematische kaarten van de kwaliteit van oppervlaktewateren per gebied
*
%newwin% [[ http://hnk-water.nl/gbm/ | Gewasbeschermingsmiddelen,]] de uitwerking van het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen
Regels 13-15 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | Verspreidingskaarten van soorten ]]
*
%newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied ]] ( ivm de flora- en fauna wetgeving)
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ffw/ | Geografisch overzicht van projecten ivm de flora- en fauna wetgeving.]] Detail informatie is alleen binnen het hhnk netwerk bereikbaar.
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | Verspreidingskaarten,]] verspreidingskaarten van soorten.
*
%newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | Beschermde soorten (Flora- Fauna wet,]] Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied (ivm de flora- en fauna wetgeving)
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ffw/ | Projecten Flora- en Fauna wetgeving.]] Geografische overzicht van projecten, detail informatie is alleen binnen het hhnk netwerk bereikbaar.
Regel 11 aangepast
* %newwin% [[ achtergrond/normen | Stoffen ]] met waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden
naar:
* %newwin% [[ achtergrond/normen | Stoffen ]] met gebruiksdoel, verwijzing op het internet en waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden
Regel 15 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ffw/ | Geografisch overzicht van projecten ivm de flora- en fauna wetgeving.]]
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ffw/ | Geografisch overzicht van projecten ivm de flora- en fauna wetgeving.]] Detail informatie is alleen binnen het hhnk netwerk bereikbaar.
Regel 15 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water/nl/ffw/ | Geografisch overzicht van projecten ivm de flora- en fauna wetgeving.]]
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ffw/ | Geografisch overzicht van projecten ivm de flora- en fauna wetgeving.]]
Nieuwe regel 15
* %newwin% [[ http://hnk-water/nl/ffw/ | Geografisch overzicht van projecten ivm de flora- en fauna wetgeving.]]
Regels 6-8 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ola/pm1.html | Het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ola/pm2.html | Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ola/pm7.html | Thematische kaarten (met meetpunten) van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm1.html | Het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm7.html | Thematische kaarten (met meetpunten) van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
Regel 14 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ola/pm5.html | Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied ]] ( ivm de flora- en fauna wetgeving)
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied ]] ( ivm de flora- en fauna wetgeving)
Nieuwe regel 8
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ola/pm7.html | Thematische kaarten (met meetpunten) van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
Regels 6-7 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm1.html | Het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ola/pm1.html | Het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ola/pm2.html | Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/themka/ | Atlas met thematische kaarten van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/gbm/ | De uitwerking van het onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen
]]
Regel 13 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm51.html | Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied ]] ( ivm de flora- en fauna wetgeving)
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ola/pm5.html | Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied ]] ( ivm de flora- en fauna wetgeving)
Regel 19 aangepast
* %newwin% [[ kwantiteit | Kantiteitgegevens ]] Historische kwantiteitgegevens
naar:
* %newwin% [[ kwantiteit | Kwantiteitgegevens ]] Historische kwantiteitgegevens
Regel 19 aangepast
* %newwin% [[ kwantiteit | Kantiteitgegevens ]] Oude kwantiteitgegevens
naar:
* %newwin% [[ kwantiteit | Kantiteitgegevens ]] Historische kwantiteitgegevens
Nieuwe regels 18-19

* %newwin% [[ kwantiteit | Kantiteitgegevens ]] Oude kwantiteitgegevens
Regel 11 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied ]] ( ivm de flora- en fauna wetgeving)
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm51.html | Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied ]] ( ivm de flora- en fauna wetgeving)
Regel 4 aangepast
De site is anno augustus 2011 nog volop in ontwikkeling, daarom ziet u hieronder vooralsnog een lijstje met verwijzingen.
naar:
De site is blijvend in ontwikkeling. Hieronder staat een lijstje met verwijzingen.
Nieuwe regel 9
* %newwin% [[ achtergrond/aqmad | AqMad ]] invoerbestanden en berekeningen maken
Nieuwe regel 8
* %newwin% [[ achtergrond/normen | Stoffen ]] met waar mogelijk de normen zoals die door het RIVM gepubliceerd worden
Nieuwe regel 8
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/verka/ | Verspreidingskaarten van soorten ]]
Nieuwe regel 16
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/Uitleg/WmsWfs0 | WMS en WFS service ]]
Regel 14 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied ]] ( %newwin% [[ http://hnk-water.nl/Uitleg/Ns00 | uitleg berekening]] )
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied ]] ( [[ http://hnk-water.nl/Uitleg/Ns00 | uitleg berekening]] )
Regel 14 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied ]] ( %newwin% [[http://hnk-water.nl | uitleg berekening]] )
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied ]] ( %newwin% [[ http://hnk-water.nl/Uitleg/Ns00 | uitleg berekening]] )
Regel 14 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied ]] ( nu nog zonder download )
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied ]] ( %newwin% [[http://hnk-water.nl | uitleg berekening]] )
Nieuwe regel 9
Nieuwe regel 11
Nieuwe regel 13
Regels 10-12 aangepast
* [[wrap | Rapportages ]] waterkwaliteit basismeetnet water 1995 - 2007.
* [[ rapporten/wkbmw |  Rapportages ]] waterkwaliteit basismeetnet water 1995 - 2007
.
[[ rapporten ]]
naar:
* [[ rapporten | Rapporten ]] Waterkwaliteit BMW 1995 - 2007, Onderhoud en Beheerplannen, Achtergrondrapporten.
Nieuwe regel 12
[[ rapporten ]]
Nieuwe regel 11
* [[ rapporten/wkbmw |  Rapportages ]] waterkwaliteit basismeetnet water 1995 - 2007.
Regel 10 aangepast
* [[wrap | Rapportages ]] waterkwaliteit baismeetnet water 1995 - 2007.
naar:
* [[wrap | Rapportages ]] waterkwaliteit basismeetnet water 1995 - 2007.
Regel 10 aangepast
* [[wrap | Rapportages ]] waterkwaliteit baismeetnet water 1995 - 2008.
naar:
* [[wrap | Rapportages ]] waterkwaliteit baismeetnet water 1995 - 2007.
Nieuwe regel 10
* [[wrap | Rapportages ]] waterkwaliteit baismeetnet water 1995 - 2008.
Regel 7 aangepast
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | Het geografisch selecteren van statistieken van de wkwliteit van oppervlaktewateren ]]
naar:
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | Het geografisch selecteren van statistieken van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
Nieuwe regel 9
* [[vb/ | Verzoetend Noorderkwartier]] het verloop van het zoutgehalte in het oppervlaktewater van Noorderkwartier in de jaren 1930 - 2007.
Nieuwe regels 3-9

De site is anno augustus 2011 nog volop in ontwikkeling, daarom ziet u hieronder vooralsnog een lijstje met verwijzingen.

* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm1.html | Het geografisch selecteren van meetgegevens van de kwaliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm2.html | Het geografisch selecteren van statistieken van de wkwliteit van oppervlaktewateren ]]
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ol/pm5.html | Geografisch opvragen van informatie over beschermde soorten in het beheersgebied ]] ( ivm de flora- en fauna wetgeving)
* %newwin% [[ http://hnk-water.nl/ns/ | Neerslag per KRW afwateringseenheid/ deelafvoergebied ]] ( nu nog zonder download )
Regels 1-32 aangepast
Welcome to PmWiki!

A local copy of PmWiki's
documentation has been installed along with the software,
and is available via the [[PmWiki/documentation index]]. 

To continue setting up PmWiki, see [[PmWiki/initial setup tasks]].

The [[PmWiki/basic editing]] page describes how to create pages
in PmWiki.  You can practice editing in the [[wiki sandbox]].

More information about PmWiki is available from http://www.pmwiki.org .

* [[Main/HomePage]]
* [[Main/WikiSandbox]]

%sidehead% [[PmWiki/PmWiki]]
* [[PmWiki/Initial Setup Tasks]] 
* [[PmWiki/Basic Editing]]
* [[PmWiki/Documentation Index]]
* [[PmWiki/FAQ | PmWiki FAQ ]]
* [[PmWiki/PmWikiPhilosophy]]
* [[PmWiki/Release Notes]]
* [[PmWiki/ChangeLog]]

%sidehead% [[http://www.pmwiki.org | pmwiki.org ]]
* [[Cookbook:CookbookBasics | Cookbook (addons) ]]
* [[Cookbook:Skins | Skins (themes) ]]
* [[PITS:PITS | PITS (issue tracking) ]]
* [[PmWiki/Mailing Lists]]

%right% [-[[Site.SideBar?action=edit | edit SideBar]]-]
naar:
(:title HNK-Water :)
Welkom op de website met onderzoekgegevens van het hoogheemraadschap HHNK

Nieuwe regels 13-32

* [[Main/HomePage]]
* [[Main/WikiSandbox]]

%sidehead% [[PmWiki/PmWiki]]
* [[PmWiki/Initial Setup Tasks]] 
* [[PmWiki/Basic Editing]]
* [[PmWiki/Documentation Index]]
* [[PmWiki/FAQ | PmWiki FAQ ]]
* [[PmWiki/PmWikiPhilosophy]]
* [[PmWiki/Release Notes]]
* [[PmWiki/ChangeLog]]

%sidehead% [[http://www.pmwiki.org | pmwiki.org ]]
* [[Cookbook:CookbookBasics | Cookbook (addons) ]]
* [[Cookbook:Skins | Skins (themes) ]]
* [[PITS:PITS | PITS (issue tracking) ]]
* [[PmWiki/Mailing Lists]]

%right% [-[[Site.SideBar?action=edit | edit SideBar]]-]
Regels 12-38 verwijderd


(:table border='1' width='80%':)
(:cellnr width='15%':)a
(:cell:)b
(:cell width='15%':)c
(:cellnr:)aa
(:cell:)bb
(:cell:)cc
(:cellnr:)aaa
(:cell:)bbb
(:cell:)ccc
(:tableend:)

----

(:table border='1' width='80%':)
(:cellnr width='20%':)cel1
(:cell:)cel2
(:cell width='40%':)cel3
(:cellnr:)cel4 met heel erg veel meer tekst dan alle andere dellen. De vraag is hoe hier mee omgegaan wordt
(:cell:)
(:cell:)aaaaa
(:cellnr:)
(:cell:)====
(:cell:)''hallo
(:tableend:)
Regel 16 aangepast
(:cellnr:)a
naar:
(:cellnr width='15%':)a
Regel 18 aangepast
(:cell:)c
naar:
(:cell width='15%':)c
Regel 30 aangepast
(:cellnr:)cel1
naar:
(:cellnr width='20%':)cel1
Regels 32-33 aangepast
(:cell:)cel3
(:cellnr:)
naar:
(:cell width='40%':)cel3
(:cellnr:)cel4 met heel erg veel meer tekst dan alle andere dellen. De vraag is hoe hier mee omgegaan wordt
Regel 35 aangepast
(:cell:)
naar:
(:cell:)aaaaa
Regels 37-38 aangepast
(:cell:)
(:cell:)
naar:
(:cell:)====
(:cell:)''hallo
Regels 29-32 aangepast
(:table border=1 width=80%:)
naar:
(:table border='1' width='80%':)
(:cellnr:)cel1
(:cell:)cel2
(:cell:)cel3
Regels 16-24 aangepast
(:cellnr:)
(:cell:)
(:cell:)
(:cellnr:)
(:cell:)
(:cell:)
(:cellnr:)
(:cell:)
(:cell:)
naar:
(:cellnr:)a
(:cell:)b
(:cell:)c
(:cellnr:)aa
(:cell:)bb
(:cell:)cc
(:cellnr:)aaa
(:cell:)bbb
(:cell:)ccc
Regels 15-18 aangepast
(:table border=1 width=80%:)
naar:
(:table border='1' width='80%':)
(:cellnr:)
(:cell:)
(:cell
:)
Nieuwe regels 13-33


(:table now border=1 width=80%:)
(:cellnr:)
(:cell:)
(:cell:)
(:cellnr:)
(:cell:)
(:cell:)
(:tableend:)

----

(:table now border=1 width=80%:)
(:cellnr:)
(:cell:)
(:cell:)
(:cellnr:)
(:cell:)
(:cell:)
(:tableend:)

Nieuws

 • mei 2018, Thematische kaarten aangepast (figuur met aantallen metingen per periode toegevoegd).
 • november 2017, Meetnetten aangepast, meetnetten opgenomen in download meetpunten
 • maart 2017, Imwa meetwaarden gereedschap toegevoegd in de rubriek Gereedschappen
 • maart 2017, Meetpunten atlas bijgewerkt (Watertypen versie 2016 toegevoegd)
 • december 2016, Stoffen tov MAC-MKN, hoe vaak zijn stoffen gemeten, hoe vaak en hoeveel boven de MAC-waarde enz.
 • september 2016, Directe download meetresultaten als GeoJson of CSV toegevoegd in de rubriek Gereedschappen.
 • januari 2016, Bladzijde KRW geeft toegang tot diverse KRW rapportages en factsheets
 • december 2015, Demo voor een Dataportaal HPZ en demo voor Dijkprofielen gemaakt.
 • oktober 2015, Het hoofdrapport van de studie naar de achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor is toegevoegd.
 • september 2015, Thematische kaarten aangepast (nieuwe achtergrond toegevoegd voor betere leesbaarheid, start nu op met de periode 2010-2014 met kleurschema rood) De schalen zijn aangepast zodat meer details zichtbaar worden.
 • september 2015, Statistiek per gebied heeft nu ook data van zwevend stof.
 • september 2015, Meetpunten atlas, kies een meetpunt en er komt een bladzijde met luchtfoto's, foto's, chloride en sulfaatgehaltes, huidig KRW type en overige achtergrondinfo.
 • mei 2015, Signalen Datawatt voor 2011, een bladzijde om historische reeksen meetdata van gemalen die geregistreerd zijn met de oude datawatt / tmx apparatuur op te halen.
 • Oudernieuws